Wyburzenie 19-wiecznego budynku

Wyburzenie 19-wiecznego budynku

 

Wyburzenie 19-wiecznego budynku pod nadzorem konserwatora.